Energie balans

De relatie tussen voeding en gezondheid is zeer groot.

Voeding speelt een belangrijke rol. Overgewicht wordt geassocieerd met een verhoogd risico voor de gezondheid.

Overgewicht komt veel voor in de Nederlandse samenleving: ongeveer 45% van de volwassen mannen en 35% van de volwassen vrouwen is “te dik”.

De volgroeide mens streeft in het algemeen naar een situatie, waarbij de energie-opname gelijk is aan het energie-verbruik. Het lichaamsgewicht zal dan gelijk blijven.

Hoe gebruikt mijn lichaam zijn energie?

In volkomen rust verbruikt het lichaam nogal wat energie voor hartslag, adembewegingen, chemische processen enzovoort. Dit noemt men het basaalmetabolisme of de ruststofwisseling. Een zeer groot deel van de dagelijkse energiestofwisseling wordt bepaald door deze ruststofwisseling. Daarnaast is energie nodig voor het bewegen. De uitwendige arbeid.

De hoeveelheid van deze energie is afhankelijk van de soort lichamelijke activiteit. Denk hierbij niet alleen aan Sportbeoefening. Ook de dagelijkse arbeid kan veel energie vragen. Activiteiten zoals fietsen of lopen van en naar het werk, tuinieren, traplopen en het huis schoonmaken leveren een bijdrage aan het dagelijkse energieverbruik.

Verder wordt energie gebruikt voor groei en herstel. Als de energie-opname dermate groot is, dat ondanks de voorgenoemde processen en activiteiten “energie over” is, dan zal het lichaam deze overtollige energie opslaan in de vorm van vet. De persoon ontwikkelt in dat geval overgewicht.

De balans tussen energieopname enerzijds en energieverbruik en -opslag anderzijds wordt de ENERGIEBALANS genoemd.

%d bloggers liken dit: